user ,欢迎您!| 安全退出 登录  | 注册       phone 010-62112301 / 0538-8295299 email sales@gu-optics.com

导航 产品  > 光学元件  > 透镜  >双凸透镜

  该分类下总共 168 个产品      筛选: show

库存状况:
产品编号 产品名称 制图规格 直径 有效焦距 镀膜 材料 货期 价格
110000 双凸透镜 D=2.00mm F=2.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 2.00mm 2.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110001 双凸透镜 D=2.00mm F=2.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 2.00mm 2.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110002 双凸透镜 D=3.00mm F=3.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 3.00mm 3.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥125.00 购物车
110003 双凸透镜 D=3.00mm F=6.30mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 3.00mm 6.30mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥125.00 购物车
110004 双凸透镜 D=4.00mm F=4.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 4.00mm 4.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥125.00 购物车
110005 双凸透镜 D=5.00mm F=4.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 5.00mm 4.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥115.00 购物车
110006 双凸透镜 D=6.30mm F=6.30mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 6.30mm 6.30mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥85.00 购物车
110007 双凸透镜 D=6.00mm F=10.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 6.00mm 10.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥85.00 购物车
110008 双凸透镜 D=6.00mm F=30.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 6.00mm 30.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥85.00 购物车
110009 双凸透镜 D=10.00mm F=10.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 10.00mm 10.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥85.00 购物车
110010 双凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 10.00mm 12.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥85.00 购物车
110011 双凸透镜 D=12.50mm F=12.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 12.50mm 12.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥90.00 购物车
110012 双凸透镜 D=12.50mm F=25.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 12.50mm 25.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥90.00 购物车
110013 双凸透镜 D=13.00mm F=18.20mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 13.00mm 18.20mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥90.00 购物车
110014 双凸透镜 D=12.85mm F=20.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 12.85mm 20.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥90.00 购物车
110015 双凸透镜 D=16.00mm F=16.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 16.00mm 16.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥90.00 购物车
110016 双凸透镜 D=25.00mm F=25.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 25.00mm 25.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥95.00 购物车
110017 双凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 25.00mm 40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥95.00 购物车
110018 双凸透镜 D=40.00mm F=40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 40.00mm 40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥155.00 购物车
110019 双凸透镜 D=50.00mm F=50.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 50.00mm 50.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥275.00 购物车
110020 双凸透镜 D=63.00mm F=63.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 63.00mm 63.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥395.00 购物车
110021 双凸透镜 D=100.00mm F=100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 100.00mm 100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥550.00 购物车
110022 双凸透镜 D=2.00mm F=2.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 2.00mm 2.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥165.00 购物车
110023 双凸透镜 D=2.00mm F=2.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 2.00mm 2.50mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥165.00 购物车
110024 双凸透镜 D=3.00mm F=3.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 3.00mm 3.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥155.00 购物车
110025 双凸透镜 D=3.00mm F=6.30mm VIS 精退火K9光学玻璃 3.00mm 6.30mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥155.00 购物车
110026 双凸透镜 D=4.00mm F=4.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 4.00mm 4.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥155.00 购物车
110027 双凸透镜 D=5.00mm F=4.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 5.00mm 4.50mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥145.00 购物车
110028 双凸透镜 D=6.30mm F=6.30mm VIS 精退火K9光学玻璃 6.30mm 6.30mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥115.00 购物车
110029 双凸透镜 D=6.00mm F=10.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 6.00mm 10.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥115.00 购物车
110030 双凸透镜 D=6.00mm F=30.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 6.00mm 30.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥115.00 购物车
110031 双凸透镜 D=10.00mm F=10.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 10.00mm 10.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥115.00 购物车
110032 双凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 10.00mm 12.50mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥115.00 购物车
110033 双凸透镜 D=12.50mm F=12.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 12.50mm 12.50mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥120.00 购物车
110034 双凸透镜 D=12.50mm F=25.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 12.50mm 25.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥120.00 购物车
110035 双凸透镜 D=13.00mm F=18.20mm VIS 精退火K9光学玻璃 13.00mm 18.20mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥120.00 购物车
110036 双凸透镜 D=12.85mm F=20.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 12.85mm 20.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥120.00 购物车
110037 双凸透镜 D=16.00mm F=16.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 16.00mm 16.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥120.00 购物车
110038 双凸透镜 D=25.00mm F=25.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 25.00mm 25.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥125.00 购物车
110039 双凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 25.00mm 40.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥125.00 购物车
110040 双凸透镜 D=40.00mm F=40.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 40.00mm 40.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥205.00 购物车
110041 双凸透镜 D=50.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 50.00mm 50.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥330.00 购物车
110042 双凸透镜 D=63.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 63.00mm 63.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥470.00 购物车
110043 双凸透镜 D=100.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 100.00mm 100.00mm AR@400~700nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥700.00 购物车
110044 双凸透镜 D=2.00mm F=2.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 2.00mm 2.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥180.00 购物车
110045 双凸透镜 D=2.00mm F=2.50mm NIR 精退火K9光学玻璃 2.00mm 2.50mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥180.00 购物车
110046 双凸透镜 D=3.00mm F=3.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 3.00mm 3.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥170.00 购物车
110047 双凸透镜 D=3.00mm F=6.30mm NIR 精退火K9光学玻璃 3.00mm 6.30mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥170.00 购物车
110048 双凸透镜 D=4.00mm F=4.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 4.00mm 4.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥170.00 购物车
110049 双凸透镜 D=5.00mm F=4.50mm NIR 精退火K9光学玻璃 5.00mm 4.50mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥160.00 购物车
110050 双凸透镜 D=6.30mm F=6.30mm NIR 精退火K9光学玻璃 6.30mm 6.30mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110051 双凸透镜 D=6.00mm F=10.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 6.00mm 10.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110052 双凸透镜 D=6.00mm F=30.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 6.00mm 30.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110053 双凸透镜 D=10.00mm F=10.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 10.00mm 10.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110054 双凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm NIR 精退火K9光学玻璃 10.00mm 12.50mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110055 双凸透镜 D=12.50mm F=12.50mm NIR 精退火K9光学玻璃 12.50mm 12.50mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110056 双凸透镜 D=12.50mm F=25.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 12.50mm 25.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110057 双凸透镜 D=13.00mm F=18.20mm NIR 精退火K9光学玻璃 13.00mm 18.20mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110058 双凸透镜 D=12.85mm F=20.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 12.85mm 20.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110059 双凸透镜 D=16.00mm F=16.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 16.00mm 16.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110060 双凸透镜 D=25.00mm F=25.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 25.00mm 25.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥140.00 购物车
110061 双凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 25.00mm 40.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥140.00 购物车
110062 双凸透镜 D=40.00mm F=40.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 40.00mm 40.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥220.00 购物车
110063 双凸透镜 D=50.00mm F=50.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 50.00mm 50.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥345.00 购物车
110064 双凸透镜 D=63.00mm F=63.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 63.00mm 63.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥485.00 购物车
110065 双凸透镜 D=100.00mm F=100.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 100.00mm 100.00mm AR@650~1050nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥715.00 购物车
110066 双凸透镜 D=2.00mm F=2.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 2.00mm 2.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥180.00 购物车
110067 双凸透镜 D=2.00mm F=2.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 2.00mm 2.50mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥180.00 购物车
110068 双凸透镜 D=3.00mm F=3.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 3.00mm 3.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥170.00 购物车
110069 双凸透镜 D=3.00mm F=6.30mm SWIR 精退火K9光学玻璃 3.00mm 6.30mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥170.00 购物车
110070 双凸透镜 D=4.00mm F=4.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 4.00mm 4.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥170.00 购物车
110071 双凸透镜 D=5.00mm F=4.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 5.00mm 4.50mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥160.00 购物车
110072 双凸透镜 D=6.30mm F=6.30mm SWIR 精退火K9光学玻璃 6.30mm 6.30mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110073 双凸透镜 D=6.00mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 6.00mm 10.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110074 双凸透镜 D=6.00mm F=30.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 6.00mm 30.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110075 双凸透镜 D=10.00mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 10.00mm 10.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110076 双凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 10.00mm 12.50mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥130.00 购物车
110077 双凸透镜 D=12.50mm F=12.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 12.50mm 12.50mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110078 双凸透镜 D=12.50mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 12.50mm 25.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110079 双凸透镜 D=13.00mm F=18.20mm SWIR 精退火K9光学玻璃 13.00mm 18.20mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110080 双凸透镜 D=12.85mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 12.85mm 20.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110081 双凸透镜 D=16.00mm F=16.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 16.00mm 16.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥135.00 购物车
110082 双凸透镜 D=25.00mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 25.00mm 25.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥140.00 购物车
110083 双凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 25.00mm 40.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥140.00 购物车
110084 双凸透镜 D=40.00mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 40.00mm 40.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥220.00 购物车
110085 双凸透镜 D=50.00mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 50.00mm 50.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥345.00 购物车
110086 双凸透镜 D=63.00mm F=63.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 63.00mm 63.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥485.00 购物车
110087 双凸透镜 D=100.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 100.00mm 100.00mm AR@1000~1650nm 精退火K9光学玻璃 有现货 ¥715.00 购物车
110088 双凸透镜 D=4.00mm F=4.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 4.00mm 4.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥235.00 购物车
110089 双凸透镜 D=6.30mm F=6.30mm 未镀膜 紫外熔融石英 6.30mm 6.30mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥235.00 购物车
110090 双凸透镜 D=6.00mm F=10.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 6.00mm 10.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥215.00 购物车
110091 双凸透镜 D=6.00mm F=16.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 6.00mm 16.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥215.00 购物车
110092 双凸透镜 D=10.00mm F=10.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 10.00mm 10.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥235.00 购物车
110093 双凸透镜 D=12.70mm F=12.70mm 未镀膜 紫外熔融石英 12.70mm 12.70mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥235.00 购物车
110094 双凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 12.70mm 15.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥215.00 购物车
110095 双凸透镜 D=15.00mm F=15.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 15.00mm 15.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥235.00 购物车
110096 双凸透镜 D=16.00mm F=16.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 16.00mm 16.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥235.00 购物车
110097 双凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm 未镀膜 紫外熔融石英 25.40mm 25.40mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥295.00 购物车
110098 双凸透镜 D=25.40mm F=30.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 25.40mm 30.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥275.00 购物车
110099 双凸透镜 D=25.40mm F=61.80mm 未镀膜 紫外熔融石英 25.40mm 61.80mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥275.00 购物车
110100 双凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 25.40mm 100.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥275.00 购物车
110101 双凸透镜 D=25.40mm F=300.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 25.40mm 300.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥275.00 购物车
110102 双凸透镜 D=25.40mm F=500.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 25.40mm 500.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥275.00 购物车
110103 双凸透镜 D=25.40mm F=800.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 25.40mm 800.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥275.00 购物车
110104 双凸透镜 D=50.80mm F=75.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 50.80mm 75.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥650.00 购物车
110105 双凸透镜 D=50.80mm F=100.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 50.80mm 100.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥595.00 购物车
110106 双凸透镜 D=50.80mm F=150.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 50.80mm 150.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥595.00 购物车
110107 双凸透镜 D=50.80mm F=200.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 50.80mm 200.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥595.00 购物车
110108 双凸透镜 D=50.80mm F=250.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 50.80mm 250.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥595.00 购物车
110109 双凸透镜 D=50.80mm F=300.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 50.80mm 300.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥595.00 购物车
110110 双凸透镜 D=50.80mm F=500.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 50.80mm 500.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥595.00 购物车
110111 双凸透镜 D=50.80mm F=1000.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 50.80mm 1000.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 有现货 ¥595.00 购物车
110112 双凸透镜 D=4.00mm F=4.00mm UV 紫外熔融石英 4.00mm 4.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥285.00 购物车
110113 双凸透镜 D=6.30mm F=6.30mm UV 紫外熔融石英 6.30mm 6.30mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥285.00 购物车
110114 双凸透镜 D=6.00mm F=10.00mm UV 紫外熔融石英 6.00mm 10.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥265.00 购物车
110115 双凸透镜 D=6.00mm F=16.00mm UV 紫外熔融石英 6.00mm 16.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥265.00 购物车
110116 双凸透镜 D=10.00mm F=10.00mm UV 紫外熔融石英 10.00mm 10.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥285.00 购物车
110117 双凸透镜 D=12.70mm F=12.70mm UV 紫外熔融石英 12.70mm 12.70mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥285.00 购物车
110118 双凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm UV 紫外熔融石英 12.70mm 15.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥265.00 购物车
110119 双凸透镜 D=15.00mm F=15.00mm UV 紫外熔融石英 15.00mm 15.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥285.00 购物车
110120 双凸透镜 D=16.00mm F=16.00mm UV 紫外熔融石英 16.00mm 16.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥285.00 购物车
110121 双凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm UV 紫外熔融石英 25.40mm 25.40mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥375.00 购物车
110122 双凸透镜 D=25.40mm F=30.00mm UV 紫外熔融石英 25.40mm 30.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥355.00 购物车
110123 双凸透镜 D=25.40mm F=61.80mm UV 紫外熔融石英 25.40mm 61.80mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥355.00 购物车
110124 双凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm UV 紫外熔融石英 25.40mm 100.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥355.00 购物车
110125 双凸透镜 D=25.40mm F=300.00mm UV 紫外熔融石英 25.40mm 300.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥355.00 购物车
110126 双凸透镜 D=25.40mm F=500.00mm UV 紫外熔融石英 25.40mm 500.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥355.00 购物车
110127 双凸透镜 D=25.40mm F=800.00mm UV 紫外熔融石英 25.40mm 800.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥355.00 购物车
110128 双凸透镜 D=50.80mm F=75.00mm UV 紫外熔融石英 50.80mm 75.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥755.00 购物车
110129 双凸透镜 D=50.80mm F=100.00mm UV 紫外熔融石英 50.80mm 100.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥700.00 购物车
110130 双凸透镜 D=50.80mm F=150.00mm UV 紫外熔融石英 50.80mm 150.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥700.00 购物车
110131 双凸透镜 D=50.80mm F=200.00mm UV 紫外熔融石英 50.80mm 200.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥700.00 购物车
110132 双凸透镜 D=50.80mm F=250.00mm UV 紫外熔融石英 50.80mm 250.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥700.00 购物车
110133 双凸透镜 D=50.80mm F=300.00mm UV 紫外熔融石英 50.80mm 300.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥700.00 购物车
110134 双凸透镜 D=50.80mm F=500.00mm UV 紫外熔融石英 50.80mm 500.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥700.00 购物车
110135 双凸透镜 D=50.80mm F=1000.00mm UV 紫外熔融石英 50.80mm 1000.00mm AR@250~400nm 紫外熔融石英 有现货 ¥700.00 购物车
110136 双凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 12.70mm 15.00mm 未镀膜 氟化钙单晶 有现货 ¥650.00 购物车
110137 双凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 12.70mm 20.00mm 未镀膜 氟化钙单晶 有现货 ¥650.00 购物车
110138 双凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 12.70mm 40.00mm 未镀膜 氟化钙单晶 有现货 ¥650.00 购物车
110139 双凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 25.40mm 未镀膜 氟化钙单晶 有现货 ¥750.00 购物车
110140 双凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 50.00mm 未镀膜 氟化钙单晶 有现货 ¥750.00 购物车
110141 双凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 75.00mm 未镀膜 氟化钙单晶 有现货 ¥750.00 购物车
110142 双凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 100.00mm 未镀膜 氟化钙单晶 有现货 ¥750.00 购物车
110143 双凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 200.00mm 未镀膜 氟化钙单晶 有现货 ¥750.00 购物车
110144 双凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶 12.70mm 15.00mm 双面增透@3~5微米 氟化钙单晶 有现货 ¥700.00 购物车
110145 双凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶 12.70mm 20.00mm 双面增透@3~5微米 氟化钙单晶 请咨询 ¥700.00 购物车
110146 双凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶 12.70mm 40.00mm 双面增透@3~5微米 氟化钙单晶 请咨询 ¥700.00 购物车
110147 双凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 25.40mm 双面增透@3~5微米 氟化钙单晶 有现货 ¥825.00 购物车
110148 双凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 50.00mm 双面增透@3~5微米 氟化钙单晶 请咨询 ¥825.00 购物车
110149 双凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 75.00mm 双面增透@3~5微米 氟化钙单晶 有现货 ¥825.00 购物车
110150 双凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 100.00mm 双面增透@3~5微米 氟化钙单晶 有现货 ¥825.00 购物车
110151 双凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶 25.40mm 200.00mm 双面增透@3~5微米 氟化钙单晶 请咨询 ¥825.00 购物车
110152 双凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 12.70mm 15.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥750.00 购物车
110153 双凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 12.70mm 20.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥750.00 购物车
110154 双凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 12.70mm 40.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥750.00 购物车
110155 双凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 25.40mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1350.00 购物车
110156 双凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 50.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1350.00 购物车
110157 双凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 75.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1350.00 购物车
110158 双凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 100.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1350.00 购物车
110159 双凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 200.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1350.00 购物车
110160 双凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 12.70mm 15.00mm 双面增透@8~12微米 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥850.00 购物车
110161 双凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 12.70mm 20.00mm 双面增透@8~12微米 CVD激光级硒化锌 请咨询 ¥850.00 购物车
110162 双凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 12.70mm 40.00mm 双面增透@8~12微米 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥850.00 购物车
110163 双凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 25.40mm 双面增透@8~12微米 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1550.00 购物车
110164 双凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 50.00mm 双面增透@8~12微米 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1550.00 购物车
110165 双凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 75.00mm 双面增透@8~12微米 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1550.00 购物车
110166 双凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 100.00mm 双面增透@8~12微米 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1550.00 购物车
110167 双凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) 25.40mm 200.00mm 双面增透@8~12微米 CVD激光级硒化锌 有现货 ¥1550.00 购物车

查看更多

特征

材料:                      精退火K9光学玻璃

设计波长:             587.6nm

尺寸误差:            +0.0/-0.1mm

中心厚度误差:        ±0.2mm

焦距误差(EFL):±2%

面型不规则:          λ/4@632.8nm

透镜定心误差:         3弧分

表面光洁度:            40-20

倒边 :                     0.2mmX45°

镀膜 :                     见产品列表

VIS增透膜 Ravg<0.5% @400~700nm

 

NIR增透膜 Ravg<0.5% @650~1050nm

SWIR增透膜Ravg<0.5% @1000~1650nm

         
         

材料:                      紫外熔融石英

设计波长:             587.6nm,n=1.45848

尺寸误差:            +0.0/-0.1mm

中心厚度误差:        ±0.2mm

焦距误差(EFL):±2%

面型不规则:          λ/4@632.8nm

透镜定心误差:         3弧分

表面光洁度:            20-10

倒边 :                     0.2mmX45°

镀膜 :                     见产品列表

UV增透膜 Ravg<0.5% @250~400nm

 

 

 

 

         
         

材料:                      氟化钙(CaF2)单晶

设计波长:             587.6nm

尺寸误差:            +0.0/-0.1mm

中心厚度误差:        ±0.1mm

焦距误差(EFL):±1%

透镜定心误差:         小于3弧分

表面光洁度:             40-20

倒边 :                     0.2mmX45°

镀膜 :                     见产品列表

IR1增透膜 @3~5μm

     
         
         

材料:                      CVD激光级硒化锌(ZnSe)

设计波长:             10.6um

尺寸误差:            +0.0/-0.1mm

中心厚度误差:        ±0.2mm

焦距误差(EFL):±1%

透镜定心误差:         小于3弧分

表面光洁度:             40-20

倒边 :                     0.2mmX45°

镀膜 :                     见产品列表

IR2增透膜 @8~12μm

 

 

 

 

         

 

相关查看所有

淘宝店铺

淘宝店铺

微信扫描关注

微信二维码
Copyright©2016-2021 联合光科技 (北京) 有限公司  版权所有  备案号:京ICP备17008519号-1