user ,欢迎您!| 安全退出 登录  | 注册       phone 010-62112301 / 0538-8295299 email sales@gu-optics.com

导航 产品  > 光机元件  > 光桥系统  >快捷转换适配器

  该分类下总共 21 个产品      筛选: show

库存状况:
产品编号 产品名称 制图规格 D H 端口1螺纹规格 端口2接口规格 货期 价格
510000 快捷转换适配器 Ø63mm H=8mm Ø63mm 8mm M52x0.75-阳 单螺钉卡环式燕尾槽-阴 请咨询 ¥175.00 购物车
510001 快捷转换适配器 Ø56mm H=8mm Ø56mm 8mm M52x0.75-阳 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510002 快捷转换适配器 Ø56mm H=8mm Ø56mm 8.0mm M52x0.75-阴 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510003 快捷转换适配器 Ø53mm H=8mm Ø53mm 8mm M48x0.75-阳 单螺钉卡环式燕尾槽-阴 请咨询 ¥175.00 购物车
510004 快捷转换适配器 Ø51.5mm H=8mm Ø51.5mm 8mm M48x0.75-阳 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510005 快捷转换适配器 Ø51.5mm H=8mm Ø51.5mm 8mm M48x0.75-阴 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510006 快捷转换适配器 Ø53mm H=8mm Ø53mm 8mm M42x0.75-阳 单螺钉卡环式燕尾槽-阴 请咨询 ¥175.00 购物车
510007 快捷转换适配器 Ø51.5mm H=8mm Ø51.5mm 8mm M42x0.75-阳 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510008 快捷转换适配器 Ø51.5mm H=8mm Ø51.5mm 8mm M42x0.75-阴 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510009 快捷转换适配器 Ø46mm H=8mm Ø46mm 8mm M35x0.75-阳 单螺钉卡环式燕尾槽-阴 请咨询 ¥175.00 购物车
510010 快捷转换适配器 Ø46mm H=8mm Ø46mm 8mm M35x0.75-阳 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510011 快捷转换适配器 Ø46mm H=8mm Ø46mm 8mm M35x0.75-阴 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510012 快捷转换适配器 Ø40mm H=8mm Ø40mm 8mm M28.5x0.6-阳 单螺钉卡环式燕尾槽-阴 请咨询 ¥175.00 购物车
510013 快捷转换适配器 Ø40mm H=8mm Ø40mm 8mm M28.5x0.6-阳 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510014 快捷转换适配器 Ø40mm H=8mm Ø40mm 8mm M28.5x0.6-阴 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510015 快捷转换适配器 Ø36mm H=8mm Ø36mm 8mm M23.2x0.75-阳 单螺钉卡环式燕尾槽-阴 请咨询 ¥175.00 购物车
510016 快捷转换适配器 Ø36mm H=8mm Ø36mm 8mm M23.2x0.75-阳 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510017 快捷转换适配器 Ø36mm H=8mm Ø36mm 8mm M23.2x0.75-阴 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510018 快捷转换适配器 Ø27mm H=8mm Ø27mm 8mm M15x0.75-阳 单螺钉卡环式燕尾槽-阴 请咨询 ¥175.00 购物车
510019 快捷转换适配器 Ø27mm H=8mm Ø27mm 8mm M15x0.75-阳 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车
510020 快捷转换适配器 Ø27mm H=8mm Ø27mm 8mm M15x0.75-阴 燕尾槽-阳 请咨询 ¥135.00 购物车

查看更多

特征

 

相关查看所有

淘宝店铺

淘宝店铺

微信扫描关注

微信二维码
Copyright©2016-2021 联合光科技 (北京) 有限公司  版权所有  备案号:京ICP备17008519号-1