user ,欢迎您!| 安全退出 登录  | 注册       phone 010-62112301 / 0538-8295299 email sales@gu-optics.com

导航 产品  > 光学元件  > 透镜  >消色差透镜

  该分类下总共 216 个产品      筛选: show

库存状况:
产品编号 产品名称 制图规格 直径 有效焦距 镀膜 中心厚度 CT 货期 价格
145000 消色差透镜 D=3.00mm F=4.00mm VIS N-BAF10/N-SF6 3.00mm 4.00mm AR@400~700nm 2.90mm 有现货 ¥315.00 购物车
145001 消色差透镜 D=4.00mm F=5.00mm VIS N-BAF10/N-SF6 4.00mm 5.00mm AR@400~700nm 3.60mm 有现货 ¥295.00 购物车
145002 消色差透镜 D=4.00mm F=6.30mm VIS BaK2/SF15 4.00mm 6.30mm AR@400~700nm 3.60mm 有现货 ¥295.00 购物车
145003 消色差透镜 D=5.00mm F=7.50mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 5.00mm 7.50mm AR@400~700nm 4.50mm 有现货 ¥285.00 购物车
145004 消色差透镜 D=5.00mm F=10.00mm VIS N-BAK4/SF5 5.00mm 10.00mm AR@400~700nm 4.40mm 有现货 ¥255.00 购物车
145005 消色差透镜 D=5.00mm F=15.00mm VIS N-BK7/SF2 5.00mm 15.00mm AR@400~700nm 4.80mm 有现货 ¥255.00 购物车
145006 消色差透镜 D=6.00mm F=10.00mm VIS N-BAK4/SF5 6.00mm 10.00mm AR@400~700nm 4.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145007 消色差透镜 D=6.30mm F=8.00mm N-BAF10/N-SF6 6.30mm 8.00mm AR@400~700nm 5.70mm 有现货 ¥235.00 购物车
145008 消色差透镜 D=6.30mm F=10.00mm VIS BaK2/SF15 6.30mm 10.00mm AR@400~700nm 5.69mm 有现货 ¥235.00 购物车
145009 消色差透镜 D=6.30mm F=12.50mm VIS BaK2/SF15 6.30mm 12.50mm AR@400~700nm 4.44mm 有现货 ¥235.00 购物车
145010 消色差透镜 D=6.30mm F=16.00mm VIS BaK2/SF15 6.30mm 16.00mm AR@400~700nm 4.00mm 有现货 ¥235.00 购物车
145011 消色差透镜 D=6.30mm F=25.00mm VIS BK7/SF12 6.30mm 25.00mm AR@400~700nm 3.63mm 有现货 ¥235.00 购物车
145012 消色差透镜 D=6.30mm F=40.00mm VIS BK7/SF12 6.30mm 40.00mm AR@400~700nm 3.31mm 有现货 ¥235.00 购物车
145013 消色差透镜 D=6.35mm F=12.70mm VIS N-BAK4/SF5 6.35mm 12.70mm AR@400~700nm 4.00mm 有现货 ¥235.00 购物车
145014 消色差透镜 D=6.35mm F=15.00mm VIS N-BK7/SF2 6.35mm 15.00mm AR@400~700nm 4.00mm 有现货 ¥235.00 购物车
145015 消色差透镜 D=8.00mm F=10.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 8.00mm 10.00mm AR@400~700nm 6.50mm 有现货 ¥235.00 购物车
145016 消色差透镜 D=8.00mm F=16.00mm VIS BaK2/SF15 8.00mm 16.00mm AR@400~700nm 5.10mm 有现货 ¥235.00 购物车
145017 消色差透镜 D=8.00mm F=20.00mm VIS N-BK7/SF2 8.00mm 20.00mm AR@400~700nm 4.00mm 有现货 ¥235.00 购物车
145018 消色差透镜 D=10.00mm F=16.00mm VIS N-BAF10/N-SF6 10.00mm 16.00mm AR@400~700nm 6.30mm 有现货 ¥235.00 购物车
145019 消色差透镜 D=10.00mm F=20.00mm VIS BaK2/SF15 10.00mm 20.00mm AR@400~700nm 6.37mm 有现货 ¥235.00 购物车
145020 消色差透镜 D=10.00mm F=25.00mm VIS BaK2/SF15 10.00mm 25.00mm AR@400~700nm 4.55mm 有现货 ¥235.00 购物车
145021 消色差透镜 D=10.00mm F=40.00mm VIS BK7/SF12 10.00mm 40.00mm AR@400~700nm 4.29mm 有现货 ¥235.00 购物车
145022 消色差透镜 D=10.00mm F=63.00mm VIS BK7/SF12 10.00mm 63.00mm AR@400~700nm 4.02mm 有现货 ¥235.00 购物车
145023 消色差透镜 D=12.50mm F=31.50mm VIS BaK2/SF15 12.50mm 31.50mm AR@400~700nm 5.74mm 有现货 ¥255.00 购物车
145024 消色差透镜 D=12.70mm F=19.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm 19.00mm AR@400~700nm 6.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145025 消色差透镜 D=12.70mm F=25.00mm VIS N-BAF10/N-SF10 12.70mm 25.00mm AR@400~700nm 7.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145026 消色差透镜 D=12.70mm F=30.00mm VIS N-BK7/SF2 12.70mm 30.00mm AR@400~700nm 5.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145027 消色差透镜 D=12.70mm F=50.00mm VIS N-BK7/SF2 12.70mm 50.00mm AR@400~700nm 5.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145028 消色差透镜 D=12.70mm F=75.00mm VIS N-BK7/SF2 12.70mm 75.00mm AR@400~700nm 4.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145029 消色差透镜 D=15.00mm F=50.00mm VIS BAK2/SF15 15.00mm 50.00mm AR@400~700nm 4.70mm 有现货 ¥255.00 购物车
145030 消色差透镜 D=16.00mm F=25.00mm VIS N-BAF10/N-SF6 16.00mm 25.00mm AR@400~700nm 9.40mm 有现货 ¥255.00 购物车
145031 消色差透镜 D=16.00mm F=31.50mm VIS BaK2/SF15 16.00mm 31.50mm AR@400~700nm 7.71mm 有现货 ¥255.00 购物车
145032 消色差透镜 D=16.00mm F=40.00mm VIS BaK2/SF15 16.00mm 40.00mm AR@400~700nm 7.29mm 有现货 ¥255.00 购物车
145033 消色差透镜 D=16.00mm F=50.00mm VIS BaK2/SF15 16.00mm 50.00mm AR@400~700nm 5.60mm 有现货 ¥255.00 购物车
145034 消色差透镜 D=16.00mm F=63.00mm VIS BK7/SF12 16.00mm 63.00mm AR@400~700nm 5.26mm 有现货 ¥255.00 购物车
145035 消色差透镜 D=16.00mm F=100.00mm VIS BK7/SF12 16.00mm 100.00mm AR@400~700nm 5.32mm 有现货 ¥255.00 购物车
145036 消色差透镜 D=20.00mm F=63.00mm VIS BaK2/SF15 20.00mm 63.00mm AR@400~700nm 7.05mm 有现货 ¥275.00 购物车
145037 消色差透镜 D=20.00mm F=80.00mm VIS BaK2/SF15 20.00mm 80.00mm AR@400~700nm 5.58mm 有现货 ¥275.00 购物车
145038 消色差透镜 D=25.00mm F=40.00mm VIS N-BAF10/N-SF6 25.00mm 40.00mm AR@400~700nm 10.50mm 有现货 ¥325.00 购物车
145039 消色差透镜 D=25.00mm F=50.00mm VIS BaK2/SF15 25.00mm 50.00mm AR@400~700nm 10.30mm 有现货 ¥325.00 购物车
145040 消色差透镜 D=25.00mm F=63.00mm VIS BaK2/SF15 25.00mm 63.00mm AR@400~700nm 9.21mm 有现货 ¥325.00 购物车
145041 消色差透镜 D=25.00mm F=80.00mm VIS BaK2/SF15 25.00mm 80.00mm AR@400~700nm 7.70mm 有现货 ¥325.00 购物车
145042 消色差透镜 D=25.00mm F=100.00mm VIS BaK2/SF15 25.00mm 100.00mm AR@400~700nm 6.98mm 有现货 ¥325.00 购物车
145043 消色差透镜 D=25.00mm F=125.00mm VIS BaK2/SF15 25.00mm 125.00mm AR@400~700nm 5.74mm 有现货 ¥325.00 购物车
145044 消色差透镜 D=25.00mm F=160.00mm VIS BK7/SF12 25.00mm 160.00mm AR@400~700nm 4.90mm 有现货 ¥325.00 购物车
145045 消色差透镜 D=25.00mm F=200.00mm VIS BK7/SF12 25.00mm 200.00mm AR@400~700nm 5.66mm 有现货 ¥325.00 购物车
145046 消色差透镜 D=25.00mm F=250.00mm VIS BK7/SF12 25.00mm 250.00mm AR@400~700nm 4.22mm 有现货 ¥325.00 购物车
145047 消色差透镜 D=25.00mm F=315.00mm VIS BK7/SF12 25.00mm 315.00mm AR@400~700nm 5.01mm 有现货 ¥325.00 购物车
145048 消色差透镜 D=25.00mm F=400.00mm VIS BK7/SF12 25.00mm 400.00mm AR@400~700nm 4.80mm 有现货 ¥325.00 购物车
145049 消色差透镜 D=25.00mm F=500.00mm VIS BK7/SF12 25.00mm 500.00mm AR@400~700nm 4.64mm 有现货 ¥325.00 购物车
145050 消色差透镜 D=25.40mm F=30.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 30.00mm AR@400~700nm 14.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145051 消色差透镜 D=25.40mm F=35.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 35.00mm AR@400~700nm 14.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145052 消色差透镜 D=25.40mm F=40.00mm VIS N-BK7/SF5 25.40mm 40.00mm AR@400~700nm 12.50mm 有现货 ¥355.00 购物车
145053 消色差透镜 D=25.40mm F=45.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 45.00mm AR@400~700nm 9.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145054 消色差透镜 D=25.40mm F=50.00mm VIS N-BAF10/N-SF10 25.40mm 50.00mm AR@400~700nm 11.50mm 有现货 ¥355.00 购物车
145055 消色差透镜 D=25.40mm F=60.00mm VIS E-BAF11/FD10 25.40mm 60.00mm AR@400~700nm 10.50mm 有现货 ¥355.00 购物车
145056 消色差透镜 D=25.40mm F=75.00mm VIS N-BK7/SF5 25.40mm 75.00mm AR@400~700nm 9.50mm 有现货 ¥355.00 购物车
145057 消色差透镜 D=25.40mm F=80.00mm VIS N-BK7/N-SF5 25.40mm 80.00mm AR@400~700nm 10.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145058 消色差透镜 D=25.40mm F=100.00mm VIS N-BK7/SF5 25.40mm 100.00mm AR@400~700nm 6.50mm 有现货 ¥355.00 购物车
145059 消色差透镜 D=25.40mm F=125.00mm VIS N-BK7/N-SF5 25.40mm 125.00mm AR@400~700nm 6.80mm 有现货 ¥355.00 购物车
145060 消色差透镜 D=25.40mm F=150.00mm VIS N-BK7/SF5 25.40mm 150.00mm AR@400~700nm 7.90mm 有现货 ¥355.00 购物车
145061 消色差透镜 D=25.40mm F=200.00mm VIS N-SSK5/LAFN7 25.40mm 200.00mm AR@400~700nm 6.50mm 有现货 ¥355.00 购物车
145062 消色差透镜 D=25.40mm F=250.00mm VIS N-BK7/SF2 25.40mm 250.00mm AR@400~700nm 6.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145063 消色差透镜 D=25.40mm F=300.00mm VIS N-BK7/SF2 25.40mm 300.00mm AR@400~700nm 6.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145064 消色差透镜 D=25.40mm F=400.00mm VIS N-BK7/SF2 25.40mm 400.00mm AR@400~700nm 6.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145065 消色差透镜 D=25.40mm F=500.00mm VIS N-BK7/SF2 25.40mm 500.00mm AR@400~700nm 6.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145066 消色差透镜 D=30.00mm F=50.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 30.00mm 50.00mm AR@400~700nm 10.50mm 有现货 ¥395.00 购物车
145067 消色差透镜 D=30.00mm F=80.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 30.00mm 80.00mm AR@400~700nm 10.50mm 有现货 ¥395.00 购物车
145068 消色差透镜 D=30.00mm F=100.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 30.00mm 100.00mm AR@400~700nm 7.00mm 有现货 ¥395.00 购物车
145069 消色差透镜 D=31.50mm F=160.00mm VIS BaK2/SF15 31.50mm 160.00mm AR@400~700nm 7.34mm 有现货 ¥355.00 购物车
145070 消色差透镜 D=31.50mm F=200.00mm VIS BK7/SF12 31.50mm 200.00mm AR@400~700nm 6.11mm 有现货 ¥355.00 购物车
145071 消色差透镜 D=35.00mm F=200.00mm VIS BK7/F2 35.00mm 200.00mm AR@400~700nm 10.60mm 请咨询 ¥375.00 购物车
145072 消色差透镜 D=40.00mm F=63.00mm VIS N-BAF10/N-SF6 40.00mm 63.00mm AR@400~700nm 16.50mm 有现货 ¥435.00 购物车
145073 消色差透镜 D=40.00mm F=100.00mm VIS BaK2/SF15 40.00mm 100.00mm AR@400~700nm 11.84mm 有现货 ¥435.00 购物车
145074 消色差透镜 D=40.00mm F=160.00mm VIS BaK2/SF15 40.00mm 160.00mm AR@400~700nm 9.24mm 请咨询 ¥435.00 购物车
145075 消色差透镜 D=40.00mm F=250.00mm VIS BK7/SF12 40.00mm 250.00mm AR@400~700nm 7.64mm 有现货 ¥435.00 购物车
145076 消色差透镜 D=40.00mm F=400.00mm VIS BK7/SF12 40.00mm 400.00mm AR@400~700nm 5.92mm 有现货 ¥435.00 购物车
145077 消色差透镜 D=40.00mm F=500.00mm VIS BK7/N-SF5 40.00mm 500.00mm AR@400~700nm 10.00mm 有现货 ¥495.00 购物车
145078 消色差透镜 D=40.00mm F=750.00mm VIS BK7/N-SF5 40.00mm 750.00mm AR@400~700nm 8.00mm 有现货 ¥495.00 购物车
145079 消色差透镜 D=50.00mm F=100.00mm VIS BaK2/SF15 50.00mm 100.00mm AR@400~700nm 15.89mm 有现货 ¥475.00 购物车
145080 消色差透镜 D=50.00mm F=160.00mm VIS BaK2/SF15 50.00mm 160.00mm AR@400~700nm 12.37mm 有现货 ¥475.00 购物车
145081 消色差透镜 D=50.00mm F=250.00mm VIS BaK2/SF15 50.00mm 250.00mm AR@400~700nm 9.56mm 有现货 ¥475.00 购物车
145082 消色差透镜 D=50.00mm F=400.00mm VIS BK7/SF12 50.00mm 400.00mm AR@400~700nm 8.56mm 有现货 ¥475.00 购物车
145083 消色差透镜 D=50.00mm F=630.00mm VIS BK7/SF12 50.00mm 630.00mm AR@400~700nm 6.30mm 有现货 ¥475.00 购物车
145084 消色差透镜 D=50.80mm F=75.00mm VIS E-BAF11/N-SF11 50.80mm 75.00mm AR@400~700nm 23.00mm 有现货 ¥615.00 购物车
145085 消色差透镜 D=50.80mm F=80.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 50.80mm 80.00mm AR@400~700nm 18.00mm 有现货 ¥615.00 购物车
145086 消色差透镜 D=50.80mm F=100.00mm VIS N-BAF10/N-SF10 50.80mm 100.00mm AR@400~700nm 20.00mm 有现货 ¥535.00 购物车
145087 消色差透镜 D=50.80mm F=150.00mm VIS N-BK7/SF5 50.80mm 150.00mm AR@400~700nm 15.00mm 请咨询 ¥535.00 购物车
145088 消色差透镜 D=50.80mm F=180.00mm VIS N-BK7/N-SF5 50.80mm 180.00mm AR@400~700nm 14.00mm 请咨询 ¥535.00 购物车
145089 消色差透镜 D=50.80mm F=200.00mm VIS N-BK7/SF2 50.80mm 200.00mm AR@400~700nm 10.50mm 有现货 ¥535.00 购物车
145090 消色差透镜 D=50.80mm F=250.00mm VIS N-BK7/SF2 50.80mm 250.00mm AR@400~700nm 9.50mm 有现货 ¥535.00 购物车
145091 消色差透镜 D=50.80mm F=300.00mm VIS N-BK7/SF2 50.80mm 300.00mm AR@400~700nm 8.00mm 有现货 ¥535.00 购物车
145092 消色差透镜 D=50.80mm F=400.00mm VIS N-BK7/SF2 50.80mm 400.00mm AR@400~700nm 7.00mm 有现货 ¥535.00 购物车
145093 消色差透镜 D=50.80mm F=500.00mm VIS N-BK7/SF2 50.80mm 500.00mm AR@400~700nm 7.00mm 有现货 ¥535.00 购物车
145094 消色差透镜 D=50.80mm F=750.00mm VIS N-BK7/SF2 50.80mm 750.00mm AR@400~700nm 6.50mm 有现货 ¥535.00 购物车
145095 消色差透镜 D=50.80mm F=1000.00mm VIS N-BK7/SF2 50.80mm 1000.00mm AR@400~700nm 6.00mm 有现货 ¥535.00 购物车
145096 消色差透镜 D=60.00mm F=145.00mm VIS SK2/SF10 60.00mm 145.00mm AR@400~700nm 18.60mm 请咨询 ¥625.00 购物车
145097 消色差透镜 D=60.00mm F=200.00mm VIS BaK2/SF15 60.00mm 200.00mm AR@400~700nm 15.47mm 有现货 ¥625.00 购物车
145098 消色差透镜 D=60.00mm F=300.00mm VIS BK7/SF2 60.00mm 300.00mm AR@400~700nm 8.50mm 有现货 ¥625.00 购物车
145099 消色差透镜 D=63.00mm F=150.00mm VIS BaK2/SF15 63.00mm 150.00mm AR@400~700nm 17.39mm 有现货 ¥625.00 购物车
145100 消色差透镜 D=5.00mm F=7.50mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 5.00mm 7.50mm AR@650~1050nm 4.60mm 有现货 ¥285.00 购物车
145101 消色差透镜 D=5.00mm F=10.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 5.00mm 10.00mm AR@650~1050nm 3.80mm 有现货 ¥255.00 购物车
145102 消色差透镜 D=5.00mm F=15.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 5.00mm 15.00mm AR@650~1050nm 4.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145103 消色差透镜 D=6.00mm F=10.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 6.00mm 10.00mm AR@650~1050nm 4.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145104 消色差透镜 D=6.35mm F=12.70mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 6.35mm 12.70mm AR@650~1050nm 3.90mm 有现货 ¥235.00 购物车
145105 消色差透镜 D=6.35mm F=15.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 6.35mm 15.00mm AR@650~1050nm 3.90mm 有现货 ¥235.00 购物车
145106 消色差透镜 D=8.00mm F=10.00mm NIR N-LAK10/N-SF6HT 8.00mm 10.00mm AR@650~1050nm 5.80mm 有现货 ¥235.00 购物车
145107 消色差透镜 D=8.00mm F=16.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 8.00mm 16.00mm AR@650~1050nm 4.00mm 有现货 ¥235.00 购物车
145108 消色差透镜 D=8.00mm F=20.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 8.00mm 20.00mm AR@650~1050nm 3.60mm 有现货 ¥235.00 购物车
145109 消色差透镜 D=12.70mm F=19.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm 19.00mm AR@650~1050nm 6.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145110 消色差透镜 D=12.70mm F=25.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 12.70mm 25.00mm AR@650~1050nm 7.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145111 消色差透镜 D=12.70mm F=30.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 12.70mm 30.00mm AR@650~1050nm 5.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145112 消色差透镜 D=12.70mm F=50.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm 50.00mm AR@650~1050nm 5.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145113 消色差透镜 D=12.70mm F=75.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm 75.00mm AR@650~1050nm 4.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145114 消色差透镜 D=25.40mm F=30.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 30.00mm AR@650~1050nm 13.50mm 有现货 ¥395.00 购物车
145115 消色差透镜 D=25.40mm F=35.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 35.00mm AR@650~1050nm 12.00mm 有现货 ¥395.00 购物车
145116 消色差透镜 D=25.40mm F=40.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 40.00mm AR@650~1050nm 12.50mm 有现货 ¥395.00 购物车
145117 消色差透镜 D=25.40mm F=45.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 45.00mm AR@650~1050nm 9.40mm 有现货 ¥395.00 购物车
145118 消色差透镜 D=25.40mm F=50.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 50.00mm AR@650~1050nm 9.30mm 有现货 ¥395.00 购物车
145119 消色差透镜 D=25.40mm F=60.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 60.00mm AR@650~1050nm 7.70mm 有现货 ¥395.00 购物车
145120 消色差透镜 D=25.40mm F=75.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 75.00mm AR@650~1050nm 6.60mm 有现货 ¥395.00 购物车
145121 消色差透镜 D=25.40mm F=80.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 80.00mm AR@650~1050nm 8.60mm 有现货 ¥395.00 购物车
145122 消色差透镜 D=25.40mm F=100.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 100.00mm AR@650~1050nm 5.50mm 有现货 ¥395.00 购物车
145123 消色差透镜 D=25.40mm F=125.00mm NIR N-BK7/N-SF8 25.40mm 125.00mm AR@650~1050nm 12.00mm 有现货 ¥395.00 购物车
145124 消色差透镜 D=25.40mm F=150.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 150.00mm AR@650~1050nm 7.50mm 有现货 ¥395.00 购物车
145125 消色差透镜 D=25.40mm F=200.00mm NIR N-LAK22/N-SF10 25.40mm 200.00mm AR@650~1050nm 8.00mm 有现货 ¥395.00 购物车
145126 消色差透镜 D=25.40mm F=250.00mm NIR SF5/N-SF6HT 25.40mm 250.00mm AR@650~1050nm 5.50mm 有现货 ¥395.00 购物车
145127 消色差透镜 D=25.40mm F=300.00mm NIR SF5/N-SF6HT 25.40mm 300.00mm AR@650~1050nm 6.00mm 有现货 ¥395.00 购物车
145128 消色差透镜 D=25.40mm F=400.00mm NIR SF5/N-SF6HT 25.40mm 400.00mm AR@650~1050nm 5.30mm 有现货 ¥395.00 购物车
145129 消色差透镜 D=25.40mm F=500.00mm NIR N-SF10/N-SF6HT 25.40mm 500.00mm AR@650~1050nm 6.00mm 有现货 ¥395.00 购物车
145130 消色差透镜 D=30.00mm F=50.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 30.00mm 50.00mm AR@650~1050nm 11.50mm 有现货 ¥400.00 购物车
145131 消色差透镜 D=30.00mm F=80.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 30.00mm 80.00mm AR@650~1050nm 8.50mm 有现货 ¥400.00 购物车
145132 消色差透镜 D=30.00mm F=100.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 30.00mm 100.00mm AR@650~1050nm 8.00mm 有现货 ¥400.00 购物车
145133 消色差透镜 D=50.80mm F=75.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 50.80mm 75.00mm AR@650~1050nm 17.00mm 有现货 ¥650.00 购物车
145134 消色差透镜 D=50.80mm F=80.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 50.80mm 80.00mm AR@650~1050nm 18.00mm 有现货 ¥650.00 购物车
145135 消色差透镜 D=50.80mm F=100.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 50.80mm 100.00mm AR@650~1050nm 15.00mm 有现货 ¥595.00 购物车
145136 消色差透镜 D=50.80mm F=150.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 50.80mm 150.00mm AR@650~1050nm 13.20mm 有现货 ¥595.00 购物车
145137 消色差透镜 D=50.80mm F=200.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 50.80mm 200.00mm AR@650~1050nm 13.20mm 有现货 ¥595.00 购物车
145138 消色差透镜 D=50.80mm F=250.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 50.80mm 250.00mm AR@650~1050nm 9.20mm 有现货 ¥595.00 购物车
145139 消色差透镜 D=50.80mm F=300.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 50.80mm 300.00mm AR@650~1050nm 9.20mm 有现货 ¥595.00 购物车
145140 消色差透镜 D=50.80mm F=400.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 50.80mm 400.00mm AR@650~1050nm 7.10mm 有现货 ¥595.00 购物车
145141 消色差透镜 D=50.80mm F=500.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 50.80mm 500.00mm AR@650~1050nm 7.10mm 有现货 ¥595.00 购物车
145142 消色差透镜 D=50.80mm F=750.00mm NIR N-BAF10/N-SF10 50.80mm 750.00mm AR@650~1050nm 6.70mm 有现货 ¥595.00 购物车
145143 消色差透镜 D=50.80mm F=1000.00mm NIR N-BAF10/N-SF10 50.80mm 1000.00mm AR@650~1050nm 7.00mm 有现货 ¥595.00 购物车
145144 消色差透镜 D=5.00mm F=7.50mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 5.00mm 7.50mm AR@1000~1650nm 4.00mm 有现货 ¥285.00 购物车
145145 消色差透镜 D=5.00mm F=10.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 5.00mm 10.00mm AR@1000~1650nm 4.00mm 有现货 ¥255.00 购物车
145146 消色差透镜 D=5.00mm F=15.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 5.00mm 15.00mm AR@1000~1650nm 3.30mm 有现货 ¥255.00 购物车
145147 消色差透镜 D=6.00mm F=10.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 6.00mm 10.00mm AR@1000~1650nm 4.80mm 有现货 ¥255.00 购物车
145148 消色差透镜 D=6.35mm F=12.70mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 6.35mm 12.70mm AR@1000~1650nm 4.10mm 有现货 ¥235.00 购物车
145149 消色差透镜 D=6.35mm F=15.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 6.35mm 15.00mm AR@1000~1650nm 3.60mm 有现货 ¥235.00 购物车
145150 消色差透镜 D=8.00mm F=10.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 8.00mm 10.00mm AR@1000~1650nm 5.50mm 有现货 ¥235.00 购物车
145151 消色差透镜 D=8.00mm F=16.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 8.00mm 16.00mm AR@1000~1650nm 4.80mm 有现货 ¥235.00 购物车
145152 消色差透镜 D=8.00mm F=20.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 8.00mm 20.00mm AR@1000~1650nm 4.60mm 有现货 ¥235.00 购物车
145153 消色差透镜 D=12.70mm F=19.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 12.70mm 19.00mm AR@1000~1650nm 6.50mm 有现货 ¥305.00 购物车
145154 消色差透镜 D=12.70mm F=25.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 12.70mm 25.00mm AR@1000~1650nm 6.20mm 有现货 ¥305.00 购物车
145155 消色差透镜 D=12.70mm F=30.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 12.70mm 30.00mm AR@1000~1650nm 6.20mm 有现货 ¥305.00 购物车
145156 消色差透镜 D=12.70mm F=50.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm 50.00mm AR@1000~1650nm 5.50mm 有现货 ¥305.00 购物车
145157 消色差透镜 D=12.70mm F=75.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm 75.00mm AR@1000~1650nm 4.50mm 有现货 ¥305.00 购物车
145158 消色差透镜 D=25.40mm F=30.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 30.00mm AR@1000~1650nm 14.80mm 请咨询 ¥425.00 购物车
145159 消色差透镜 D=25.40mm F=35.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 35.00mm AR@1000~1650nm 13.30mm 有现货 ¥425.00 购物车
145160 消色差透镜 D=25.40mm F=40.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 40.00mm AR@1000~1650nm 11.80mm 有现货 ¥425.00 购物车
145161 消色差透镜 D=25.40mm F=45.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 45.00mm AR@1000~1650nm 11.40mm 有现货 ¥425.00 购物车
145162 消色差透镜 D=25.40mm F=50.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 50.00mm AR@1000~1650nm 10.80mm 有现货 ¥425.00 购物车
145163 消色差透镜 D=25.40mm F=60.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 60.00mm AR@1000~1650nm 10.10mm 有现货 ¥425.00 购物车
145164 消色差透镜 D=25.40mm F=75.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 75.00mm AR@1000~1650nm 9.40mm 有现货 ¥425.00 购物车
145165 消色差透镜 D=25.40mm F=100.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 100.00mm AR@1000~1650nm 8.30mm 有现货 ¥425.00 购物车
145166 消色差透镜 D=25.40mm F=125.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 125.00mm AR@1000~1650nm 8.00mm 有现货 ¥425.00 购物车
145167 消色差透镜 D=25.40mm F=150.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm 150.00mm AR@1000~1650nm 7.50mm 有现货 ¥425.00 购物车
145168 消色差透镜 D=25.40mm F=200.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 25.40mm 200.00mm AR@1000~1650nm 7.00mm 有现货 ¥425.00 购物车
145169 消色差透镜 D=25.40mm F=250.00mm SWIR SF2/N-SF6HT 25.40mm 250.00mm AR@1000~1650nm 7.00mm 有现货 ¥425.00 购物车
145170 消色差透镜 D=25.40mm F=300.00mm SWIR SF2/N-SF6HT 25.40mm 300.00mm AR@1000~1650nm 7.00mm 有现货 ¥425.00 购物车
145171 消色差透镜 D=25.40mm F=400.00mm SWIR SF2/N-SF6HT 25.40mm 400.00mm AR@1000~1650nm 6.70mm 有现货 ¥425.00 购物车
145172 消色差透镜 D=25.40mm F=500.00mm SWIR SF2/N-SF6HT 25.40mm 500.00mm AR@1000~1650nm 5.50mm 有现货 ¥425.00 购物车
145173 消色差透镜 D=30.00mm F=50.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 30.00mm 50.00mm AR@1000~1650nm 12.00mm 有现货 ¥495.00 购物车
145174 消色差透镜 D=30.00mm F=80.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 30.00mm 80.00mm AR@1000~1650nm 11.50mm 有现货 ¥495.00 购物车
145175 消色差透镜 D=30.00mm F=100.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 30.00mm 100.00mm AR@1000~1650nm 10.70mm 有现货 ¥495.00 购物车
145176 消色差透镜 D=50.80mm F=75.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 50.80mm 75.00mm AR@1000~1650nm 21.50mm 有现货 ¥750.00 购物车
145177 消色差透镜 D=50.80mm F=80.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 50.80mm 80.00mm AR@1000~1650nm 20.50mm 有现货 ¥750.00 购物车
145178 消色差透镜 D=50.80mm F=100.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 50.80mm 100.00mm AR@1000~1650nm 19.50mm 有现货 ¥750.00 购物车
145179 消色差透镜 D=50.80mm F=150.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 50.80mm 150.00mm AR@1000~1650nm 23.00mm 有现货 ¥750.00 购物车
145180 消色差透镜 D=50.80mm F=200.00mm SWIR N-LAK22/N-SF6HT 50.80mm 200.00mm AR@1000~1650nm 15.00mm 有现货 ¥750.00 购物车
145181 消色差透镜 D=50.80mm F=250.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 50.80mm 250.00mm AR@1000~1650nm 13.00mm 有现货 ¥750.00 购物车
145182 消色差透镜 D=50.80mm F=300.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 50.80mm 300.00mm AR@1000~1650nm 11.50mm 有现货 ¥750.00 购物车
145183 消色差透镜 D=50.80mm F=400.00mm SWIR N-BAF10/N-SF6HT 50.80mm 400.00mm AR@1000~1650nm 9.50mm 有现货 ¥750.00 购物车
145184 消色差透镜 D=50.80mm F=500.00mm SWIR SF5/N-SF6HT 50.80mm 500.00mm AR@1000~1650nm 11.80mm 请咨询 ¥750.00 购物车
145185 消色差透镜 D=50.80mm F=750.00mm SWIR SF10/N-SF6HT 50.80mm 750.00mm AR@1000~1650nm 11.80mm 有现货 ¥750.00 购物车
145186 消色差透镜 D=50.80mm F=1000.00mm SWIR SF5/N-SF6HT 50.80mm 1000.00mm AR@1000~1650nm 9.00mm 有现货 ¥750.00 购物车
145187 消色差透镜 D=12.50mm F=-25.00mm VIS BK7/F2 12.50mm -25.00mm AR@400~700nm 5.67mm 请咨询 ¥235.00 购物车
145188 消色差透镜 D=12.50mm F=-40.00mm VIS BK7/F2 12.50mm -40.00mm AR@400~700nm 5.34mm 请咨询 ¥235.00 购物车
145189 消色差透镜 D=12.70mm F=-20.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm -20.00mm AR@400~700nm 4.50mm 有现货 ¥235.00 购物车
145190 消色差透镜 D=12.70mm F=-25.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm -25.00mm AR@400~700nm 4.00mm 有现货 ¥235.00 购物车
145191 消色差透镜 D=12.70mm F=-30.00mm VIS N-BAK4/SF5 12.70mm -30.00mm AR@400~700nm 3.80mm 请咨询 ¥235.00 购物车
145192 消色差透镜 D=12.70mm F=-50.00mm VIS N-BAK4/SF5 12.70mm -50.00mm AR@400~700nm 3.70mm 有现货 ¥235.00 购物车
145193 消色差透镜 D=25.00mm F=-30.00mm VIS N-BAF10/N-SF10 25.00mm -30.00mm AR@400~700nm 12.00mm 有现货 ¥325.00 购物车
145267 消色差透镜 D=25.00mm F=-40.00mm VIS N-BAF10/N-SF11 25.00mm -40.00mm AR@400~700nm 7.00mm 请咨询 ¥325.00 购物车
145194 消色差透镜 D=25.00mm F=-50.00mm VIS BK7/F2 25.00mm -50.00mm AR@400~700nm 7.22mm 有现货 ¥325.00 购物车
145268 消色差透镜 D=25.00mm F=-75.00mm VIS N-BAK4/SF5 25.00mm -75.00mm AR@400~700nm 6.30mm 请咨询 ¥325.00 购物车
145195 消色差透镜 D=25.00mm F=-100.00mm VIS BK7/F2 25.00mm -100.00mm AR@400~700nm 6.60mm 有现货 ¥325.00 购物车
145196 消色差透镜 D=25.00mm F=-150.00mm VIS BK7/N-SF5 25.00mm -150.00mm AR@400~700nm 6.56mm 有现货 ¥325.00 购物车
145197 消色差透镜 D=25.40mm F=-40.00mm VIS N-BAF10/N-SF11 25.40mm -40.00mm AR@400~700nm 7.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145198 消色差透镜 D=25.40mm F=-50.00mm VIS N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm -50.00mm AR@400~700nm 6.50mm 有现货 ¥355.00 购物车
145199 消色差透镜 D=25.40mm F=-75.00mm VIS N-BAK4/SF5 25.40mm -75.00mm AR@400~700nm 6.30mm 有现货 ¥355.00 购物车
145200 消色差透镜 D=25.40mm F=-100.00mm VIS N-BAK4/SF5 25.40mm -100.00mm AR@400~700nm 6.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145269 消色差透镜 D=40.00mm F=-60.00mm VIS N-BAF10/N-SF10 40.00mm -60.00mm AR@400~700nm 13.50mm 请咨询 ¥435.00 购物车
145201 消色差透镜 D=40.00mm F=-90.00mm VIS BK7/N-SF5 40.00mm -90.00mm AR@400~700nm 8.00mm 有现货 ¥435.00 购物车
145202 消色差透镜 D=40.00mm F=-100.00mm VIS BK7/N-SF5 40.00mm -100.00mm AR@400~700nm 10.50mm 有现货 ¥435.00 购物车
145203 消色差透镜 D=40.00mm F=-150.00mm VIS BK7/N-SF5 40.00mm -150.00mm AR@400~700nm 6.75mm 有现货 ¥435.00 购物车
145204 消色差透镜 D=40.00mm F=-200.00mm VIS BK7/N-SF5 40.00mm -200.00mm AR@400~700nm 5.95mm 有现货 ¥435.00 购物车
145205 消色差透镜 D=12.70mm F=-20.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm -20.00mm AR@650~1050nm 4.50mm 有现货 ¥235.00 购物车
145206 消色差透镜 D=12.70mm F=-25.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm -25.00mm AR@650~1050nm 4.30mm 有现货 ¥235.00 购物车
145207 消色差透镜 D=12.70mm F=-30.00mm NIR N-LAK22/N-SF6HT 12.70mm -30.00mm AR@650~1050nm 4.00mm 请咨询 ¥235.00 购物车
145208 消色差透镜 D=12.70mm F=-50.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 12.70mm -50.00mm AR@650~1050nm 3.50mm 请咨询 ¥235.00 购物车
145209 消色差透镜 D=25.40mm F=-40.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm -40.00mm AR@650~1050nm 6.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145210 消色差透镜 D=25.40mm F=-50.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm -50.00mm AR@650~1050nm 6.00mm 有现货 ¥355.00 购物车
145211 消色差透镜 D=25.40mm F=-75.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm -75.00mm AR@650~1050nm 5.80mm 有现货 ¥355.00 购物车
145212 消色差透镜 D=25.40mm F=-100.00mm NIR N-BAF10/N-SF6HT 25.40mm -100.00mm AR@650~1050nm 5.40mm 有现货 ¥355.00 购物车

查看更多

特征

直径误差:            +0.0/-0.1mm

中心厚度误差:        ±0.2mm

焦距误差(EFL):±2%

面型不规则:          λ/4@632.8nm

透镜定心误差:         3~5 弧分

表面光洁度:            40-20

倒边 :                     0.2mmX45°

镀膜 :                     见产品列表

VIS增透膜 Ravg<0.5% @400~700nm

NIR增透膜 Ravg<0.5% @650~1050nm

SWIR增透膜Ravg<0.5% @1000~1650nm

 

相关查看所有

淘宝店铺

淘宝店铺

微信扫描关注

微信二维码
Copyright©2016-2021 联合光科技 (北京) 有限公司  版权所有  备案号:京ICP备17008519号-1